ดูหน้า

ส่งพวงหรีตเขตปทุมธานี

 ร้านพวงหรีดปทุมธานี storyofflower  บริการจัดส่งพวงหรีดทุกวัดในจังหวัดปทุมธานี ด้วยดอกไม้สด เพื่อไว้ในการไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต เช่น  พวงหรีดพัดลม พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดของใช้ ทั้งดอกไม้สด และดอกไม้แห้ง โดยช่างที่มีประสบการณ์ สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พวงหรีดวงรี พวงหรีดทรงกลม พวงหรีดทรงหยดน้ำ และพวงหรีดทรงสี่เหลี่ยม  พร้อมบริการส่งพวงหรีดปทุมธานีด่วน ฟรีค่าส่ง ทุกวัด ทุกโบสถ์ ทั่วไทย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 080 727 7879 หรือ 088 506 2977 Line ID : @storyofflower (ใส่@ด้วยนะคะ) 


  เขตอำเภอเมือง 
1. วัดโคก ม.4ตำบลบางปรอก เมืองปทุมธานี
2.วัดฉาง ม.6 บ้านฉาง ต.บางปรอก เมืองปทุมธานี 
3. วัดบางโพธิ์ใน ม. บ้านบางโพธิ์ ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี
4. วัดโสภาราม ม. ถนนโสภา ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี
5. วัดหงษ์ปทุมาวาส ม.บ้านคลองบางปรอก ต.ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี
6.วัดดาวดึงษ์ ม. 5 บ้านดงทองหลาง ตำบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี
7. วัดเทียนถวาย ม.2 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี
8. วัดโบสถ์ ม. 5 บ้านโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี
9.วัดมะขาม ม.3 ต.บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
10.วัดศาลเจ้า ม.3 บ้านคลองเชียงราก ต.บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
11.วัดโพธิ์เลื่อน ม. 1 ตำบลบ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี
12. วัดสำแล ม. 2 บ้านกระแชง ตำบลบ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี
13.วัดชินวราราม ม.2ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 
14.วัดตลาดใต้ ม. 3 บ้านตลาด ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี
15.วัดตลาดเหนือ ม. 3 บ้านตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี
16วัดบางนางบุญ ม. 4 บางนางบุญ ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี
17.วัดป่ากลางทุ่ง ม.2บ้านขะแยง ต.ขะแยง เมืองปทุมธานี 
18. วัดเกาะเกรียง ม. 5 บ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี
19. วัดบางคูวัดกลาง ม. 4 บ้านตีนเลน ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี
20.วัดบางคูวัดนอก ม. 7 บ้านบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี
21.วัดบางคูวัดใน ม. 7 บ้านใน ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี
22.วัดบางตะไนย์ ม. 6 บ้านบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี
23. วัดบางหลวง ม.2บ้านบางหลวง ตำบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี
24. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม. 6 บ้านคลองโพธิ์ใต้ ตำบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี
25. วัดน้ำวน ม.6ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี
26. วัดบางเดื่อ ม.4 บ้านบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี
27.วัดไพร่ฟ้า ม. 2 บ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี
28. วัดหนองปรง ม. 3 บ้านหนองปรง ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี
29. วัดดาวเรือง ม. 6 บ้านบางพูด ตำบลบางพูด
30. วัดเวฬุวัน ม. 1 คลองเปรมประชากร ตำบลบางพูด เมือง ปทุมธานี

31. วัดบางพูน ม. 4 บ้านบางพูน ตำบลบางพูน เมือง ปทุมธานี
32.วัดเปรมประชา ม. 2 บ้านคลองเปรม ตำบลบางพูน เมือง ปทุมธานี
33. วัดเกริน ม. 1 บ้านเกริน ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี
34. วัดบางกะดี ม. 4 บ้านบางกะดี ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี
35. วัดบางกุฎีทอง ม. 2 บ้านบางกะดี ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี
36. วัดสังลาน ม. 3 บ้านกองซอง ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี
37. วัดบุญบางสิงห์ ม.8 บางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
38. วัดเสด็จ ม. 5 บ้านคลองกระแชง ตำบลสวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
39. วัดนาวง ม. 1 บ้านคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก เมือง ปทุมธานี
40. วัดรังสิต ม. 7 บ้านคลองเปรม ตำบลหลักหก เมือง ปทุมธานี
 
เขตอำเภอคลองหลวง 
1.วัดคุณหญิงส้มจีน ม.14 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

2. วัดบางขัน ม. 8 บ้านบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
3. วัดพืชนิมิต ม. 20 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
4. วัดกล้าชอุ่ม ม. 4 บ้านคลองสอง ตำบลคลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
5. วัดคลองสอง ม. 10 บ้านคลองสอง ตำบลคลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
6. วัดกลางคลองสาม ม. 9 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
7. วัดเกิดการอุดม ม. 5 ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
8.  วัดพระธรรมกาย ม.7 บ้านคลองสามตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
9.วัดตะวันเรือง ม. 11 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
10. วัดเพิ่มทาน ม. 4 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
11. วัดมงคลพุการาม ม. 14 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
12. วัดสว่างภพ ม. 16 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
13.วัดศิริจันทาราม ม. 13 บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
14. วัดแสวงสามัคคีธรรม ม. 2 คลองระบายน้ำที่ 5 ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
15. วัดหัตถสารเกษตร ม. 8 บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
16. วัดปัญญานันทาราม ม.10 ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
17. วัดผลาหาร ม. 9 ถนนริมคลองหกฝั่งตะวันตก ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
18.วัดมูลเหล็ก ม. 14 บ้านคลองหก ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
19. วัดหว่านบุญ ม. 3 ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
20. วัดอู่ข้าว ม.8 บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี


เขตอำเภอธัญบุรี 
1. วัดคลองหนึ่ง ม. 3 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
2. วัดแสงสรรค์ ม. 6 บ้านคลองสอง ตำบลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
3. วัดเขียนเขต ม.2 บ้านคลองสาม ต.บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
4.วัดมูลจินดาราม ม.3คลองรัสิตประยูรศักดิ์ ต.บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 
5. วัดนาบุญ ม. 3 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
6. วัดอัยยิการาม ม. 4 ถนนชูชาติ ตำบลลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
7. วัดขุมแก้ว ม. 4 ตำบลบึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
8. วัดพิชิตปิตยาราม ม. 4 บ้านคลองสิบสาม ถนนชูชาติกำพู ตำบลบึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
9. วัดสระบัว ม. 1 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลบึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานีเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว
1.วัดบัวแก้วเกษร ม. 3 บ้านคลองระแหง ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

2.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ม. 9 ถนนกรุงเทพ-บ้านแพน ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
3. วัดบัวขวัญ ม.3 บ้านบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
4. วัดลาดหลุมแก้ว ม. 1 บ้านลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
5. วัดสุทธาวาส ม. 4 บ้านบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
6.วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ม. 5 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
7.วัดจันทาราม ม. 1 บ้านคลองเตย ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
8.วัดสุวรรณจินดาราม ม. 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
9. วัดบ่อทอง ม. 2 ถนนสุนทรธรรมทัต ตำบลคูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
10. วัดทองสะอาด ม. 2 คลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
11. วัดเจดีย์หอม ม.4 บ้านเจดียืหอม ต.บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12. วัดบ่อเงิน ม. 1 ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
13. วัดลำมหาเมฆ ม.5ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 
14.วัดเนกขัมมาราม ม. 2 บ้านเนกขัมมาราม ตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
15.วัดหน้าไม้ ม. 5 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีเขตอำเภอลำลูกกา
1. วัดซอยสามัคคี ม. 8 บ้านซอยสามัคคี ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
2.วัดประยูรธรรมาราม ม. 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิเชียร ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
3.วัดโพสพผลเจริญ ม. 4 คลองหกสายขวาล่าง ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
4. วัดฟ้าคราม ม.5 ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
5. วัดลาดสนุ่น ม. 7 บ้านลาดสนุ่น คลองซอยสายที่ 1 ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
6. วัดสายไหม ม. 3 บ้านสายไหม ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
7. วัดกลางคลองสี่ ม. 5 บ้านคลองสี่สายกลาง ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
8.วัดคลองชัน ม. 3 บ้านปากคลองชัน ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
9. วัดเกตุประภา ม. 9 คลองหก ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
10.วัดแจ้งลำหิน ม. 18 บ้านคันคลองหกวาฝั่งใต้สายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
11.วัดนังคัลจันตรี ม. 5 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
12. วัดประชุมราษฎร์ ม. 11 บ้านปากคลองหก ถนนสายลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
13วัดปัญจทายิกาวาส ม. 13 คลองซอยที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
14.วัดราษฎร์ศรัทธาราม ม. 4 บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
15. วัดใหม่คลองเจ็ด ม. 1 บ้านคลองสิบสายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
16.วัดดอนใหญ่ ม. 9 บ้านคลองแปด ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
17. วัดธัญญะผล ม.5 บ้านปากคลองแปด ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
18. วัดลานนา ม. 2 คลองซอยที่ 9 ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
19.วัดสมุหราษฎร์บำรุง ม. 1 คลองซอยที่ 9 ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
20. วัดทศทิศาราม ม. 2 คลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
21.วัดทำเลทอง ม. 17 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
22. วัดพิรุณศาสตร์ ม. 4 คลองซอยที่ 10 สายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
23.วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ม. 11 บ้านคลองแก้ว ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
24. วัดอดิศร ม. 1 คลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
25. วัดชัยมังคลาราม ม. 14 คลองสิบสอง ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
26.วัดพืชอุดม ม.9บ้านคลองสิบสอลสายหกวา ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
27. วัดมงคลรัตน์ ม. 11 คลองสิบสองสายกลาง ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
28.วัดโสภณาราม ม. 9 คลองซอยที่สิบสองสายกลาง ตำบลบึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
29. วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 6 คลองสิบสามสายกลาง ตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานีเขตอำเภอสามโคก 
1.วัดจันทน์กะพ้อ ม.3 ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี
2. วัดดอกไม้ ม. 9 บ้านเกาะใหม่ ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี
3. วัดบางเตยกลาง ม. 9 บ้านคลองบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี
4.วัดบางเตยนอก ม. 9 บ้านบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี
5. วัดบางเตยใน ม. 7 บ้านคลองบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี
6. วัดเจดีย์ทอง ม.1 บ้านเจดีย์ทองตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี  
7. วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม ม. 2 บ้านคลองสระ ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี
8. วัดสหราษฎร์บำรุง ม. 8 ถนนสามโคก ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี
9. วัดสามัคคียาราม ม. 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี
10. วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ม. 4 บ้านโพธิ์ ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี
11. วัดแจ้ง ม. 4 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี
12.  วัดตำหนัก ม.1ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี
13.  วัดสะแก ม.2 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี
14. วัดสามโคก ม. 2 บ้านคลองเกาะปิ้น ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี
15. วัดสิงห์ ม.2 บ้านสามดคก ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี
16. วัดไก่เตี้ย ม. 1 ตำบลกระแซง สามโคก ปทุมธานี
17. วัดชัยสิทธาวาส ม. 3 บ้านคลองชาวเหนือ ตำบลกระแซง สามโคก ปทุมธานี
18. วัดบางนา ม.1 บ้านคลองบางนา ต.โพธิ์เหนือสามโคก ปทุมธานี 
19. วัดตระพัง ม. 5 บ้านเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
20. วัดบัวหลวง ม. 3 คลองอ้อม ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
21.วัดบ้านพร้าวนอก ม. 6 ปากคลองบ้านพร้าว ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
22.วัดบ้านพร้าวใน ม. 5 บ้านพร้าว ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
23. วัดถั่วทอง ม. 3 บ้านถั่ว ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
24. วัดบัวทอง ม. 1 บ้านทางเกวียน ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
25.วัดปทุมทอง ม. 1 บ้านปทุม ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
26. วัดป่างิ้ว ม. 3 บ้านป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
27 วัดไผ่ล้อม ม.5บ้านไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
28. วัดสวนมะม่วง ม.4 บ้านสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
29.  วัดสองพี่น้อง ม.2 บ้านสองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
30. วัดอัมพุวราราม ม. 5 บ้านสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
31. วัดโกเมศรัตนาราม ม.5 ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
32. วัดคลองขุด ม.4 บ้านคลองขุด ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
33.  วัดพลับสุทธาวาส ม.5 บ้านวัง ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
34.  วัดเมตารางค์ ม.3 บ้านเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 
35. วัดศาลาแดงเหนือ ม.2 บ้านศาลาแดง ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
36. วัดกร่าง ม. 1 บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
37. วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านบางกระบือ ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
38.  วัดโบสถ์ ม.1ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
39.วัดมหิงษาราม ม.2 บางกระบือ ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
40.วัดท้ายเกาะ ม.2 ถ.สามโคก-บางไทร ต.ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 


เขตอำเภอหนองเสือ 
1. วัดบึงบาประภาสะวัต ม. 5 บ้านคลองสิน ตำบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธานี

2วัดแสงมณี ม. 3 ตำบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
3. วัดคลองเก้า ม. 1 บ้านคลองเก้า ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
4. วัดบึงบอน ม. 3 บ้านคลองแปด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
5.วัดพวงแก้ว ม.5 บ้านคลองแปด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
6. วัดศรีสโมสร ม. 8 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
7. วัดจุฬาจินดาราม ม. 6 บ้านคลองเก้า ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
8. วัดเจริญบุญ ม. 4 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
9.วัดบึงกาสาม ม. 6 บ้านคลองซอยที่ 9 ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
10. วัดราษฎร์บำรุง ม. 5 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
11. วัดศรีคัคณางค์ ม. 3 บ้านศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12.วัดสอนดีศรีเจริญ ม. 10 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
13. วัดสุขปุณฑริการาม ม. 5 บ้านคลองแปด ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
14. วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ม. 6 บ้านคลองสิบสาม ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
15. วัดโปรยฝน ม. 12 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
16. วัดสุนทริการาม ม. 8 บ้านคลองสิบสอง ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
17. วัดปทุมนายก ม. 12 บ้านคลองสิบสี่ ตำบลศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
18 วัดจตุพิธวราวาส ม. 8 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
19. วัดนพรัตนาราม ม. 6 บ้านคลอง 12 ตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี


23 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 6235 ครั้ง